Disclaimer

Disclaimer

De informatie verzonden in e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van W & L Hogeboom Administraties v.o.f. niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Wij kunnen niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mailbericht te retourneren aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Op onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.